เกี่ยวกับเรา

เอกสารเผยแพร่

เว็บลิงค์ที่น่าสนใจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับ passport visa หรือบุคคลเดินทางไป สปป.ลาว ติดต่อ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย โทร. 042-821284 ด่านศุลกากรท่าลี่ เลขที่ 8 หมู่ 1 ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 42140 โทรศัพท์ 042-889187 โทรสาร 042-889187 กด 4, 042-863610, 042-863597

ด่านศุลกากรท่าลี่

กิจกรรม

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

29 มีนาคม 2566
นางรัดใจ ลีละวงศ์ นายด่านศุลกากรท่าลี่ มอบหมายให้ นายธงชัย ศรีเชียงขวาง ผอ.สบศ. นางสาวนุจรินทร์ อัศววิไลรัตน์ หน.ฝบศ.๒ ตรวจเยี่ยมจุดผ่อนปรนบ้านเหมืองแพร่ อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
29 มีนาคม 2566
ประกาศด่านศุลกากรท่าลี่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ !!!new!!!
28 มีนาคม 2566
นางรัดใจ ลีละวงศ์ นายด่านศุลกากรท่าลี่ มอบหมายให้ นายธงชัย ศรีเชียงขวาง ผอ.สบศ. นางสาวนุจรินทร์ อัศววิไลรัตน์ หน.ฝบศ.๒ ตรวจเยี่ยมจุดผ่อนปรนบ้านนาข่า อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
23 มีนาคม 2566
นางรัดใจ ลีละวงศ์ นายด่านศุลกากรท่าลี่ มอบหมายให้ นายชยพล ขุนเรศ ผอ.สคศ. นายฐิติพันธุ์ ตั้วสมพงษ์ หน.ฝคต. ร่วมกิจกรรมสภากาแฟเครือข่ายชายแดน
 

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรท่าลี่ - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ ? 2015 ด่านศุลกากรท่าลี่ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ