เกี่ยวกับเรา

เอกสารเผยแพร่

เว็บลิงค์ที่น่าสนใจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับ passport visa หรือบุคคลเดินทางไป สปป.ลาว ติดต่อ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย โทร. 042-821284 ด่านศุลกากรท่าลี่ เลขที่ 8 หมู่ 1 ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 42140 โทรศัพท์ 042-889187 โทรสาร 042-889187 กด 4, 042-863610, 042-863597

ด่านศุลกากรท่าลี่

กิจกรรม

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

19 กันยายน 2566
นางรัดใจ ลีละวงศ์ นายด่านศุลกากรท่าลี่ เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหาร การคลังประจำจังหวัดเลย (คบจ.) ครั้งที่ 9/2566
18 กันยายน 2566
นางรัดใจ ลีละวงศ์ นายด่านศุลกากรท่าลี่ มอบหมายให้นายชยพล ขุนเรศ ผอ.สคศ. สั่งการให้นายภัทร คูสุขวัฒนา นักวิชาการศุลกากรชำนาญการ และนางสาวรัชภร ส่อนราช นิติกร เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมชี้แจงการวางและจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัด
12 กันยายน 2566
นางรัดใจ ลีละวงศ์ นายด่านศุลกากรท่าลี่ พร้อมด้วยนายธงชัย ศรีเชียงขวาง ผอ.สบศ. และนางสาวนุจรินทร์ อัศววิไลรัตน์ หน.ฝบศ.๒ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลผลการจัดเก็บรายได้ศุลกากรและการเบิกจ่ายงบประมาณ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖
8 กันยายน 2566
นางรัดใจ ลีละวงศ์ นายด่านศุลกากรท่าลี่ มอบหมายให้นายธงชัย ศรีเชียงขวาง ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร เข้าร่วมประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดเลย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖
 

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรท่าลี่ - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ ? 2015 ด่านศุลกากรท่าลี่ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ