เกี่ยวกับเรา

เอกสารเผยแพร่

เว็บลิงค์ที่น่าสนใจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับ passport visa หรือบุคคลเดินทางไป สปป.ลาว ติดต่อ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย โทร. 042-821284 ด่านศุลกากรท่าลี่ เลขที่ 8 หมู่ 1 ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 42140 โทรศัพท์ 042-889187 โทรสาร 042-889187 กด 4, 042-863610, 042-863597

จัดซื้อ - จัดจ้าง

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 ประกาศด่านศุลกากรท่าลี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็งและส่วนประกอบอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)13 กรกฎาคม 2566 18:43:0935
2 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซุ้มประตูหัวสะพานมิตรภาพแม่น้ำเหืองไทย - ลาว ด่านศุลกากรท่าลี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖3 กรกฎาคม 2566 16:18:2037
3 ประกาศด่านศุลกากรท่าลี่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็งและส่วนประกอบอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)27 มิถุนายน 2566 16:58:3235
4 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซุ้มประตูหัวสะพานมิตรภาพแม่น้ำเหืองไทย - ลาว ด่านศุลกากรท่าลี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖17 มิถุนายน 2566 11:03:4033
5 ประกาศด่านศุลกากรท่าลี่ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซุ้มประตูหัวสะพานมิตรภาพแม่น้ำเหืองไทย-ลาว ด่านศุลกากรท่าลี่ 16 มิถุนายน 2566 15:38:0132
6 ประกาศด่านศุลกากรท่าลี่ เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็งและส่วนประกอบอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)10 มิถุนายน 2566 13:29:2832
7 ประกาศด่านศุลกากรท่าลี่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็งและส่วนประกอบอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)29 พฤษภาคม 2566 15:22:5453
8 ร่างประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซุ้มประตูหัวสะพานมิตรภาพแม่น้ำเหืองไทย - ลาว ด่านศุลกากรท่าลี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)26 พฤษภาคม 2566 15:43:5244
9 เรื่อง ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็ง และส่วนประกอบอื่น19 พฤษภาคม 2566 17:17:0941
10 เรื่อง ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซุ้มประตูหัวสะพานมิตรภาพแม่น้ำเหืองไทย - ลาว ด่านศุลกากรท่าลี่19 พฤษภาคม 2566 17:17:2839
11 ประกาศด่านศุลกากรท่าลี่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖29 เมษายน 2566 11:24:1332
12 ประกาศด่านศุลกากรท่าลี่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖29 มีนาคม 2566 17:57:3245
13 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถและติดตั้งไฟฟ้าบริเวณสำนักงานด่านศุลกากรท่าลี่ฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)29 พฤศจิกายน 2565 18:28:2858
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถและติดตั้งไฟฟ้าบริเวณสำนักงานด่านศุลกากรท่าลี่ฯ11 พฤศจิกายน 2565 12:16:1950
15 ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถและติดตั้งไฟฟ้าบริเวณสำนักงานด่านศุลกากรท่าลี่ฯ ๑ แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)8 พฤศจิกายน 2565 09:38:5452
16 ประกาศด่านศุลกากรท่าลี่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25667 ตุลาคม 2565 14:12:1465
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 256422 ธันวาคม 2564 08:49:2696
18 ประกาศด่านศุลกากรท่าลี่ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงโครงการปรับปรุงซ่อมแซมด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็งและส่วนประกอบอื่น ด่านศุลกากรท่าลี่ ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก8 ธันวาคม 2564 13:38:0580
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2564 (2)8 ตุลาคม 2564 10:24:1183
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 256415 กันยายน 2564 10:11:4385
21 ประกาศด่านศุลกากรท่าลี่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256520 สิงหาคม 2564 16:25:54114
22 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของเดือนกรกฎาคม 256417 สิงหาคม 2564 16:20:5880
23 ประกาศด่านศุลกากรท่าลี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและสถานที่ราชการของด่านศุลกากรท่าลี่และด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็ง อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์21 ตุลาคม 2563 20:42:2799
24 ประกาศด่านศุลกากรท่าลี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดทรัพย์สินและสถานที่ราชการของด่านศุลกากรท่าลี่และด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็ง อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b21 ตุลาคม 2563 20:17:4695
25 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดทรัพย์สินและสถานที่ราชการของด่านศุลกากรท่าลี่และด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็ง อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5 ตุลาคม 2563 16:32:41262
26 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและสถานที่ราชการของด่านศุลกากรท่าลี่และด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็ง อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)5 ตุลาคม 2563 16:26:36185
27 ประกาศด่านศุลกากรท่าลี่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256423 สิงหาคม 2563 14:37:45106
28 ประกาศด่านศุลกากรท่าลี่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256423 สิงหาคม 2563 14:37:16101
29 ประกาศด่านศุลกากรท่าลี่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256423 สิงหาคม 2563 14:36:57101
30 ประกาศด่านศุลกากรท่าลี่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256421 สิงหาคม 2563 09:37:3899
31 ประกาศด่านศุลกากรท่าลี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรโดยวิธีคัดเลือก14 สิงหาคม 2563 10:50:2899
32 ประกาศด่านศุลกากรท่าลี่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256322 กรกฎาคม 2563 17:05:56171
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 23 มีนาคม 2563 17:03:2099
34 ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)10 มีนาคม 2563 16:47:33107
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)9 มีนาคม 2563 11:28:49112
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงด่านพรมแดนบ้านปากห้วย (เก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 มีนาคม 2563 17:40:17109
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี5 มีนาคม 2563 17:38:48107
38 ยกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)โครงการจัดซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล)3 มีนาคม 2563 14:50:2099
39 ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)3 มีนาคม 2563 14:27:42102
40 ประกาศโครงการจัดซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล)18 กุมภาพันธ์ 2563 17:11:09108
41 ประะกาศโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 18 กุมภาพันธ์ 2563 17:09:15103
42 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)12 กุมภาพันธ์ 2563 17:51:10102
43 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)12 กุมภาพันธ์ 2563 17:49:43104
44 ประกาศด่านศุลกากรท่าลี่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256316 มกราคม 2563 16:35:51107
45 ประกาศด่านศุลกากรท่าลี่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล12 พฤศจิกายน 2562 09:56:23103
46 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ตามประก12 พฤศจิกายน 2562 09:53:5295
47 ประกาศด่านศุลกากรท่าลี่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12 พฤศจิกายน 2562 09:45:1791
48 ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 1 คัน ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศด่านศุลกากรท่าลี่ ลงวันที่ 112 พฤศจิกายน 2562 09:41:54101
49 ประกาศด่านศุลกากรท่าลี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดทรัพย์สินและสถานที่ราชการของด่านศุลกากรท่าลี่ ณ ด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็ง ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กันยายน 2562 14:32:59103
50 ประกาศด่านศุลกากรท่าลี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานคนสวนของด่านศุลกากรท่าลี่ ณ ด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็ง ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กันยายน 2562 13:54:4896
51 ประกาศด่านศุลกากรท่าลี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กันยายน 2562 13:52:13110
52 ประกาศด่านศุลกากรท่าลี่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและสถานที่ราชการของด่านศุลกากรท่าลี่ ณ ด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็ง ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กันยายน 2562 13:49:16111
53 ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย.pdf19 กุมภาพันธ์ 2561 13:19:15129
54 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid15 ธันวาคม 2560 13:22:06123
55 ประกาศ ด่านศุลกากรท่าลี่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อแบบดับเบิ้ลแคบ ตำบลท่าลี่ อำเ15 ธันวาคม 2560 13:22:17101
56 ประกาศ ด่านศุลกากรท่าลี่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการพัฒนาศักยภาพการค้าและการท่องเที่ยวด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็ง ด่านศุลกากรท่าลี่ ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 1 แห่ง15 ธันวาคม 2560 13:22:28114
57 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพการค้าและการท่องเที่ยวด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็ง ด่านศุลกากรท่าลี่ ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 1 แห่ง15 ธันวาคม 2560 13:22:42110
58 ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพการค้าและการท่องเที่ยวด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็ง ด่านศุลกากรท่าลี่ ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์15 ธันวาคม 2560 13:22:52126
59 เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา.จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 1 คัน ด้วยวิธีประกวดรา15 ธันวาคม 2560 13:23:02144
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพการค้าและการท่องเที่ยวด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็ง ด่านศุลกากรท่าลี่ ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์15 ธันวาคม 2560 13:23:12111
61 ขายทอดตลาดอาคารสำนักงาน อาคารบ้านพัก และสิ่งปลูกสร้างอื่นที่จะทำการรื้อถอน19 กุมภาพันธ์ 2561 13:14:52113
62 ประกาศสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561.pdf22 กุมภาพันธ์ 2561 17:58:19103
63 ประกาศสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการด่านศุลกากรท่าลี่ และส่วนประกอบอื่น ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 1 แห่ง.pdf22 กุมภาพันธ์ 2561 17:56:24139
64 ประกาศสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการด่านศุลกากรท่าลี่ ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่.จังหวัดเลย 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)28 กุมภาพันธ์ 2561 15:43:10131
65 ประกาศสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 เรื่อง ประกวศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการด่านศุลกากรท่าลี่ และส่วนประกอบอื่นฯ 1 แห่ง.pdf18 เมษายน 2561 14:21:01149
66 ประกาศด่านสุลกากรท่าลี่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (การจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย).pdf15 สิงหาคม 2561 15:29:34104
67 ประกาศด่านสุลกากรท่าลี่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (ซื้อรถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน).pdf15 สิงหาคม 2561 15:32:1291
68 ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลท่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ.pdf22 สิงหาคม 2561 13:25:4395
69 ร่าง ประกาศด่านศุลกากรท่าลี่ เรื่อง ประกวดราคาการจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและสถานที่ราชการของด่านสุลกากรท่าลี่ ณ ด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็ง ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256223 สิงหาคม 2561 12:28:0295
70 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลท่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ28 สิงหาคม 2561 17:14:4999
71 ประกาศด่านศุลกากรท่าลี่ เรื่อง ประกวดราคาการจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและสถานที่ราชการของด่านสุลกากรท่าลี่ ณ ด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็ง ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256228 สิงหาคม 2561 17:22:1893
72 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดทรัพย์สินและสถานที่ราชการของด่านศุลกากรท่าลี่ ณ ด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็ง ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กันยายน 2561 15:34:4188
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานคนสวนของด่านศุลกากรท่าลี่ ณ ด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็ง ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กันยายน 2561 15:39:4287
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 กันยายน 2561 15:44:4894
75 ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตร ขับเคลื่อน 4 ล้อ ดับเบิ้ลแคบ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย จำนวน 1 คัน14 กันยายน 2561 15:21:1286
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและสถานที่ราชการด่านศุลกากรท่าลี่14 กันยายน 2561 15:25:3890
ผลลัพท์ทั้งหมด 76 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรท่าลี่
เลขที่ 8 หมู่ 1 ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 42140
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4288-9187
อีเมล์ : -

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรท่าลี่ - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ ? 2015 ด่านศุลกากรท่าลี่ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ