เกี่ยวกับเรา

เอกสารเผยแพร่

เว็บลิงค์ที่น่าสนใจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับ passport visa หรือบุคคลเดินทางไป สปป.ลาว ติดต่อ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย โทร. 042-821284 ด่านศุลกากรท่าลี่ เลขที่ 8 หมู่ 1 ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 42140 โทรศัพท์ 042-889187 โทรสาร 042-889187 กด 4, 042-863610, 042-863597

ด่านศุลกากรท่าลี่

กิจกรรม

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

19 กุมภาพันธ์ 2567
นางรัดใจ ลีละวงศ์ นายด่านศุลกากรท่าลี่ มอบหมายให้นายฐิติพันธ์ุ ตั้วสมพงษ์ หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร เข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเลย
16 กุมภาพันธ์ 2567
นางรัดใจ ลีละวงศ์ นายด่านศุลกากรท่าลี่ มอบหมายให้นางสาวนุจรินทร์ อัศววิไลรัตน์ หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเลย (คบจ.) ครั้งที่ 2/2567
12 กุมภาพันธ์ 2567
นางรัดใจ ลีละวงศ์ นายด่านศุลกากรท่าลี่ มอบหมายให้ นายชยพล ขุนเรศ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลผลการจัดเก็บรายได้ศุลกากรและการเบิกจ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 1/2567
5 กุมภาพันธ์ 2567
นางรัดใจ ลีละวงศ์ นายด่านศุลกากรท่าลี่ มอบหมายให้ นายชยพล ขุนเรศ ผอ.สคศ. จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ ด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็ง
 

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรท่าลี่ - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ ? 2015 ด่านศุลกากรท่าลี่ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ