เกี่ยวกับเรา

เอกสารเผยแพร่

เว็บลิงค์ที่น่าสนใจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับ passport visa หรือบุคคลเดินทางไป สปป.ลาว ติดต่อ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย โทร. 042-821284 ด่านศุลกากรท่าลี่ เลขที่ 8 หมู่ 1 ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 42140 โทรศัพท์ 042-889187 โทรสาร 042-889187 กด 4, 042-863610, 042-863597

ด่านศุลกากรท่าลี่

กิจกรรม

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

29 พฤศจิกายน 2566
นางรัดใจ ลีละวงศ์ นายด่านศุลกากรท่าลี่ เข้ารับโล่รางวัลหน่วยงานที่มีการบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุน พ.ศ. 2566 ระดับดีเด่น
23 พฤศจิกายน 2566
นางรัดใจ ลีละวงศ์ นายด่านศุลกากรท่าลี่ มอบหมายให้ นายชยพล ขุนเรศ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมศุลกากร และนายณัฐภูมิ ดอกพุฒ หัวหน้าฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทย - ลาว
21 พฤศจิกายน 2566
นางรัดใจ ลีละวงศ์ นายด่านศุลกากรท่าลี่ เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังจังหวัดเลย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖
8 พฤศจิกายน 2566
นางรัดใจ ลีละวงศ์ นายด่านศุลกากรท่าลี่ มอบหมายให้นายธงชัย ศรีเชียงขวาง ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร เยี่ยมพบปะผู้ประกอบการนำเข้าส่งออก และประชาสัมพันธ์ข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
 

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรท่าลี่ - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ ? 2015 ด่านศุลกากรท่าลี่ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ