เกี่ยวกับเรา

เอกสารเผยแพร่

เว็บลิงค์ที่น่าสนใจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับ passport visa หรือบุคคลเดินทางไป สปป.ลาว ติดต่อ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย โทร. 042-821284 ด่านศุลกากรท่าลี่ เลขที่ 8 หมู่ 1 ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 42140 โทรศัพท์ 042-889187 โทรสาร 042-889187 กด 4, 042-863610, 042-863597

ด่านศุลกากรท่าลี่

กิจกรรม

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

22 พฤษภาคม 2567
ร่างประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็งและส่วนประกอบอื่น ระยะที่ ๒ ด่านศุลกากรท่าลี่ ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 พฤษภาคม 2567
ประกาศด่านศุลกากรท่าลี่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดหาเครื่องชั่งน้ำหนักและอุปกรณ์ประกอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการค้าและการบริการระหว่างประเทศ ด่านศุลกากรท่าลี่ ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 เมษายน 2567
ประกาศด่านศุลกากรท่าลี่ ที่ ๖/๒๕๖๗ เรื่อง ขายทอดตลาดของกลางและของตกค้าง ประเภทกระบือมีชีวิตเพศเมีย จำนวน ๖ ตัว (ครั้งที่ ๒)!!!
25 เมษายน 2567
นายสดับ วัฒนเสถียร ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ จุดผ่อนปรนบ้านนาข่า อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
23 เมษายน 2567
นางรัดใจ ลีละวงศ์ นายด่านศุลกากรท่าลี่ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลการจัดเก็บรายได้ศุลกากรและการเบิกจ่ายงบประมาณ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
19 กุมภาพันธ์ 2567
นางรัดใจ ลีละวงศ์ นายด่านศุลกากรท่าลี่ มอบหมายให้นายฐิติพันธ์ุ ตั้วสมพงษ์ หัวหน้าฝ่ายควบคุมและตรวจสอบทางศุลกากร เข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเลย
 

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรท่าลี่ - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ ? 2015 ด่านศุลกากรท่าลี่ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ