เกี่ยวกับเรา

เอกสารเผยแพร่

เว็บลิงค์ที่น่าสนใจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับ passport visa หรือบุคคลเดินทางไป สปป.ลาว ติดต่อ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย โทร. 042-821284 ด่านศุลกากรท่าลี่ เลขที่ 8 หมู่ 1 ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 42140 โทรศัพท์ 042-889187 โทรสาร 042-889187 กด 4, 042-863610, 042-863597

ด่านศุลกากรท่าลี่

กิจกรรม

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

25 มกราคม 2566
นางรัดใจ ลีละวงศ์ นายด่านศุลกากรท่าลี่ พร้้อมด้วยนายธงชัย ศรีเชียงขวาง ผอ.สบศ. และนายศุภกิจ ท้วมทอง หน.ฝบศ.๒ มอบน้ำดื่มสนับสนุนผู้เข้าร่วมงาน ดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรม ไทเลย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
25 มกราคม 2566
นางรัดใจ ลีละวงศ์ นายด่านศุลกากรท่าลี่ มอบหมายให้ นายชยพล ขุนเรศ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร สั่งการให้นายฐิติพันธุ์ ตั้วสมพงษ์ หน.ฝคต. เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ฯ
24 มกราคม 2566
นางรัดใจ ลีละวงศ์ นายด่านศุลกากรท่าลี่ มอบหมายให้ นายชยพล ขุนเรศ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร และนายฐิติพันธุ์ ตั้วสมพงษ์ หน.ฝคต. ให้การต้อนรับคณะสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
24 มกราคม 2566
นางรัดใจ ลีละวงศ์ นายด่านศุลกากรท่าลี่ มอบหมายให้ นายชยพล ขุนเรศ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร สั่งการให้นายเอกพงษ์ วีระวัฒน์โสภณ หน.ฝปป. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
 

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรท่าลี่ - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ ? 2015 ด่านศุลกากรท่าลี่ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ