เกี่ยวกับเรา

เอกสารเผยแพร่

เว็บลิงค์ที่น่าสนใจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับ passport visa หรือบุคคลเดินทางไป สปป.ลาว ติดต่อ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย โทร. 042-821284 ด่านศุลกากรท่าลี่ เลขที่ 8 หมู่ 1 ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 42140 โทรศัพท์ 042-889187 โทรสาร 042-889187 กด 4, 042-863610, 042-863597

มาตรการภาษีของด่านศุลกากรท่าลี่

มาตรการภาษีของด่านศุลกากรท่าลี่

1. การตรวจเป็นทีมตามคำสั่งด่านฯที่ 11/2561 ลว.5 กุมภาพันธ์ 2561

2. มีการเข้มงวดกวดขันสินค้าเกษตร ฟอร์ม D ,น้ำหนัก

3. สนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามสินค้าลักลอบให้เข้าระบบการจัดเก็บที่ถูกต้อง

4. โครงการตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการเพื่อทำความเข้าใจ กฎ ระเรียบ พิธีการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5. จัดประชุมชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่สามารถเสียอากรปากระวางได้ เนื่องจากสินค้าติดใบอนุญาตโดยให้ไปรวมกลุ่มจัดทำใบขนสินค้าขาเข้า

 

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 14 มีนาคม 2561 14:49:49
จำนวนผู้เข้าชม : 264
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรท่าลี่
เลขที่ 8 หมู่ 1 ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 42140
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-4288-9187
อีเมล์ : -

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรท่าลี่ - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ ? 2015 ด่านศุลกากรท่าลี่ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ